GPRD

     Site-ul www.elixirclinic.ro se angajeaza sa va respecte confidentialitatea, respectand toate legile si reglementarile aplicabile protectiei datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”). Prezenta politica (alaturi de Termenii si Conditiile prezentului site web si orice alte documente la care se face referire in continutul acestei politici) are ca scop sa va ofere informatii cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectam de la utilizatorii site-ului si modalitatea de prelucrare de catre noi.
     Date de identificare companie care administreaza site-ul www.elixirclinic.ro
     Operatorul de date este SC ELIXIR BEAUTY CLINIC SRL cu sediul social in Drobeta Turnu Severin, Bld. Carol 1, Nr. 35, Bl. 35, Sc. C, Ap. 1, Jud. Mehedinti (denumita in continuare Elixir Beauty Clinic).
            Ce tip de date cu caracter personal prelucram, in ce scopuri si in baza caror temeiuri?
     In procesul de administrare a prezentului site web, Societatea va colecta anumite informatii („date cu caracter personal”) in legatura cu persoane fizice identificate sau care pot duce la identificarea unor persoane fizice, care sunt furnizate de utilizatorii prezentului site web direct (de exemplu, nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon) sau indirect (de exemplu, adresa IP). Preponderent, Societatea are in portofoliul sau clienti persoane juridice, iar eventualele date personale prelucrate in vederea desfasurarii activitatii, sunt reprezentate, dupa caz, de datele reprezentantului societatii, al imputernicitului acestuia, precum si ale personalului din cadrul acestor entitati, insarcinate cu imbunatatirea strategiilor si proceselor de promovare ale acestor clienti. Prelucrarea acestor date are temei contractual, nefiind necesar, potrivit Regulamentului, exprimarea unui consimtamant expres in acest sens. Pot exista si situatii cand persoanele vizate sunt persoane fizice, neavand legatura cu vreo persoana juridica, destinatara a serviciilor noastre.
     Ce date cu caracter personal prelucrează societatea și în ce scop?
     Societatea prelucrează date personale și date de contact obținute direct de la dumneavoastră online cum ar fi nume si prenume, e-mail și telefon pentru care v-ați dat consimțământul.
     Care este temeiul legal pe baza căruia prelucrăm datele dumneavoastră?
     Prelucram datele pe care ni le puneti la dispozitie online, pentru a putea incheia un contract cu dumneavoastra prin care ne obligam sa va prestăm serviciile noastre medicale.
     Care este scopul pentru care prelucrăm date dumneavoastra personale?
     Scopul pentru care prelucrăm datele personale este de prestare a serviciilor și informațiilor medicale pe care ni le solicitați.
     Cui transferăm datele dumneavoastră?
     Datele dumneavoastră nu sunt transferate către alte companii, organizații din țară sau din afara țării. in cazul în care datele se vor transfera veți fi informat.
 • Medici colaboratori si furnizori de servicii medicale acreditati
     Serviciile medicale pot fi oferite si prin furnizori de servicii medicale (inclusiv furnizori de servicii medicale de urgenta – ambulanta) acreditati – medici colaboratori si clinici partenere ai/ale Elixir Beauty Clinic – din tara sau din afara tarii. In acest sens, va informam ca datele/ informatiile privind starea dumneavoastra de sanitate, probele biologice, indiferent de continutul sau volumul acestora, vor putea fi comunicate catre furnizori de servicii medicale acreditati din tara sau din alte state (indiferent ca este vorba de un stat din Uniunea Europeana sau din afara Uniunii Europene), conform dispozitiilor legale aplicabile. Elixir Beauty Clinic depune toate eforturile pentru a se asigura ca medicii colaboratori si alti furnizori de servicii medicale acreditati respecta prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal. Anterior efectuarii serviciului medical, acolo unde se impune potrivit dispozitiilor legale, veti primi formularul „Acordul pacientului informat” prin care vi se vor aduce la cunostinta date si informatii privind partenerul Elixir Beauty Clinic si contextul prelucrarii Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal de catre acesta.
 • Situatia institutiilor si/sau autoritatilor judecatoresti, de cercetare, supraveghere si control
     In masura in care, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, date/informatii cu caracter personal sunt solicitate clinicii Elixir Beauty Clinic de diverse organe si/sau institutii (spre exemplu: organe de cercetare penala, politie, organisme si institutii de control financiar, fiscal, securitate sociala, instante de judecata, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanate, Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti si orice alte institutii si/sau autoritati de supraveghere si control), Elixir Beauty Clinic are obligatia de a furniza datele/informatiile solicitate, fara a va cere acordul prealabil, inclusiv in cazul in care va opuneti sau nu va exprimati punctul de vedere. In plus, este posibil ca, in anumite situatii, astfel de date/informatii sa fie necesar a fi puse la dispozitie fara o solicitare prealabila a acestor institutii, organe si/sau autoritati, situatii in care Elixir Beauty Clinic va transmite datele/ informatiile necesare, in conformitate cu cerintele legale.
 • Alti destinatari
     Elixir Beauty Clinic poate, de asemenea, sa prezinte Datele dumneavoastra cu Caracter Personal unor alte terte parti, cum ar fi: furnizori de servicii de suport IT sau servicii tehnice si organizationale in legatura cu activitatile legate de intretinerea echipamentelor medicale, furnizori de servicii de marketing, servicii de plata, servicii de arhivare, consultanti legali, auditori, consultanti in domeniul financiar-contabil sau catre alti consultanti ai Societatii in legatura cu operatiuni extraordinare de afaceri (de exemplu, in cazul unor fuziuni, achizitii si altele asemenea), cu care Societatea va incheia acorduri de confidentialitate, in mod corespunzator (in masura in care nu vor fi aplicabile anumite cerinte/garantii legale si/sau statutare de confidentialitate in privinta acestora).
De asemenea, Datele dumneavoastra cu Caracter Personal vor putea fi transmise si catre alte persoane fizice sau juridice din Romania sau din afara tarii in contextul necesar pentru constatarea, exercitarea si/sau apararea unui drept al Elixir Beauty Clinic in instanta. Tinem sa va asiguram ca Societatea va exercita o diligenta adecvata in selectarea furnizorilor terti de servicii si/sau a partenerilor acesteia si va solicita ca acesti furnizori/ parteneri sa mentina masurile de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru a va proteja Datele cu Caracter Personal la care au acces si pentru a le procesa in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile. In situatia in care operatiunile de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal vor fi efectuate de catre Elixir Beauty Clinic prin intermediul unor persoane imputernicite de aceasta,
Elixir Beauty Clinic se va asigura de respectarea cerintelor specifice impuse de dispozitiile art. 28 din GDPR, asigurandu-se, printre altele, ca (i) operatiunile respective de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal sunt efectuate in baza unui contract care sa adreseze chestiunile specifice relatiei operator-imputernicit, conform GDPR iar (ii) persoana imputernicita va afectua prelucrarea Datelor cu Caracter Personal in baza instructiunilor Elixir Beauty Clinic.

     Care este termenul pentru care se prelucrează datele dumneavoastra?
     Vom stoca datele dumneavoastra obținute online direct de la dumneavostră pentru o perioada de 5 ani.
     Cum protejam datele dumneavoastra?
     Am implementat practici si politici dedicate prelucrării datelor personale, ne-am asigurat că datele pe care le prelucrăm sunt cele necesare, adecvate si relevante pentru scopurile din această notă și am luat măsuri de securitate privind protejarea datelor dumneavoastră.
     Care sunt drepturile dumneavoastră ?
     Conform legislatiei în vigoare aveți umătoarele drepturi:
 1. dreptul de acces –dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea operatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 2. dreptul la rectificare – dreptul persoanei vizate de a solicita corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. rectificarea va fi comunicată fiecarui beneficiar, la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 3. dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – dreptul persoanei vizate de a solicita să îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre urmatoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • retragerea consimtământului și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • exercitarea dreptului de opoziție și inexistența unor motive legitime care să prevaleze;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate in legatură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 1. dreptul la restricționarea prelucrării – persoana vizată poate solicita restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:
  • persoana vizată contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite operatorului verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;
  • în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care operatorul verifică dacă există alte temeiuri legitime pentru procesarea datelor cu caracter personal.

     Prelucra datelor cu caracter personal se va face in urmatoarele scopuri, in baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea, dupa cum urmeaza:
     Navigarea pe site-ul web www.elixirclinic.ro. Utilizarea cookie-urilor
     In momentul vizitarii site-ul nostru web, se utilizeaza cookie-uri pentru a colecta automat informatii cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, cum ar fi sistemul de operare, adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul caruia utilizatorul navigheaza pe site-ul web.Scopul principal al utilizarii cookie-urilor este sa va ajute sa aveti parte de o experienta de navigare imbunatatita si, de asemenea, in scopuri de publicitate, pentru a va putea oferi un continut individualizat si adaptat intereselor si preferintelor dumneavoastra. Astfel, in masura in care v-ati exprimat acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, le vom utiliza pentru a va oferi o experienta personalizata si relevanta de navigare pe site-ul nostru web si pentru a intelege modul in care interactionati cu continutul nostru publicitar.
     Pentru mai multe informatii despre utilizarea cookie-urilor pe acest site web si scopurile in care acestea sunt utilizate, precum si cu privire la posibilitatile de a controla si/sau dezactiva cookie-urile, va rugam sa consultati Politica noastra privind cookie-urile. 

Raspunsul la formularul de contact sau intrebarile, solicitarile sau reclamatiile dumneavoastra

     Vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, precum nume, prenume, adresa de e-mail, numarul de telefon si orice alte informatii sau detalii pe care ni le veti putea furniza in cadrul corespondentei, pentru a va solutiona si a raspunde la intrebarile, reclamatiile sau solicitarile dumneavoastra, in functie de canalul de comunicare prin care ne contactati.
     Scopul : Posibilitatea de a oferi raspunsuri la: cereri de oferte, reclamatii, intrebari sau solicitari de corespondenta. Temeiul legal : Prelucrarea are la baza un interes legitim, permitandu-ne sa oferim raspunsuri la intrebarile, reclamatiile sau solicitarile dumneavoastra.
            Comunicari de marketing direct/email marketing
     Avem posibilitatea sa prelucram datele cu caracter personal pentru a va informa despre produsele si serviciile noastre, oferte promotionale si pentru abonarea la buletinele informative. Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate in scopuri de marketing direct doar avand in prealabil consimtamantul dumneavoastra si prin utilizarea canalelor de comunicare (de ex. e-mail, sms etc.) cu care ati fost de acord. Vom prelucra datele personale in vederea stabilirii de raporturi contractuale in urma exprimarii dumneavoastra in mod voluntar a dorintei de a primi o oferta sau detalii despre serviciile afisate pe site-ul www.elixirclinic.ro.
Serviciile contractuale sunt reprezentate de prestarea de catre Societate a administrarii si gestionarii conturilor si campaniilor dumneavoastra de marketing pe internet. In acest scop, vom utiliza datele pe care dumneavoastra le veti completa in pagina mentionata mai sus, potrivit formularului existent la aceasta adresa, respectiv, Nume, Prenume, E-mail, Telefon. 

Transferul datelor cu caracter personal in strainatate

     n contextul operatiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate in strainatate catre state din Uniunea Europeana („UE”) sau Spatiul Economic European („SEE”). Va informam prin prezenta ca orice transfer realizat de Societate intr-un stat membru UE sau SEE va respecta cerintele legale prevazute in GDPR. Unele dintre datele cu caracter personal enumerate in aceasta politica de confidentialitate sunt transferate catre state care nu asigura o protectie adecvata prelucrarii datelor cu caracter personal, si anume, Statele Unite ale Americii. Aceste date sunt cele asupra carora detine controlul Google, in cadrul serviciilor sale Google Analytics. 

Refuzul prelucrarii si consecintele acestuia

     Fiind o entitate privata, nu exista o obligatie legala in baza careia am putea pretinde sa ne puneti la dispozitie datele personale. Refuzul dumneavoastra de a ne comunica datele nu are, in principiu, nicio consecinta in privinta dumneavoastra sau a experientei pe site-ul nostru de internet. Cu toate acestea, in masura in care veti decide ca doriti sa beneficiati de serviciile societatii noastre, comunicarea datelor solicitate, astfel cum ele au fost descrise mai sus este in mod inevitabil necesara. Din moment ce au luat nastere raporturi contractuale intre Societate si dvs., interesul nostru legitim ce tine de executarea reciproca a obligatiilor contractuale, va prevala refuzului dumneavoastra de prelucrare, pana cand obligatiile vor fi fost executate in mod integral si nu exista perspectiva incheierii unor noi raporturi contractuale. 

Drepturile personale vizate

     In contextul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi:
 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine confirmarea faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt sau nu prelucrate si, in caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal si conditiile in care sunt prelucrate , prin adresarea unei cereri in acest sens catre operatorul de date;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri in acest sens catre operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal in cazul in cazul in care (i) datele nu mai sus necesare in scopul initial (si nu exista un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrarii este consimtamantul persoanei vizate, persoana vizata isi retrage consimtamantul si nu exista alt temei legal, (iii) persoana vizata isi exercita dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care sa prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) stergerea este necesara pentru conformarea cu legislatia UE sau legislatia romana sau (vi) datele au fost colectate in legatura cu servicii ale societatii informationale oferite copiilor (daca este cazul), cand se aplica cerinte specifice cu privire la consimtamant;
 • Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazurile in care: (i) considerati ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care sa permita operatorului sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, insa dumneavoastra nu doriti ca sa va stergem datele cu caracter personal, ci sa restrangem utilizarea acestor date; (iii) in cazul in care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, insa dumneavoastra aveti nevoie de date pentru a constata, exercita sau apara un drept in instanta sau (iv) v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care sa verificam daca temeiurile legitime ale operatorului de date prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;
 • Dreptul de a va retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la baza consimtamantul, fara insa a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare realizate pana in momentul respectiv;
 • Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situatia particulara in care va aflati, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe interes legitim, precum si de a va opune, in orice moment, prelucrarii datelor in scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza pe aceasta in mod similar intr-o maniera semnificativa;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul de a va primi datele cu caracter personal pe care le-ati furnizat operatorului de date intr-o forma structurata, utilizata in mod curent si care poate fi citita automat, precum si dreptul de a transfera respectivele date catre un alt operator, in cazul in care prelucrarea are la baza consimtamantul dumneavoastra sau executarea unui contract si se realizeaza prin mijloace automate;
 • Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Protectie a Datelor (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.
 • Drepturile de mai sus pot fi exercitate in orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, va incurajam sa utilizati formularele disponibile la http://www.dataprotection.ro/?page=Modele_de_plangere pe site-ul de internet al ANSPDCP sau sa adresati o solicitare in scris, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, in cazul in care doriti sa va retrageti consimtamantul acordat cu privire la scopurile de marketing direct, aveti posibilitatea de a utiliza optiunea „dezabonare” care este inclusa in fiecare comunicare de marketing.
     Ce autoritate este competentă pentru protecția datelor?
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) are sediul in Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.  +40.318.059.211; +40.318.059.212

Modificari la aceasta politica

Aceasta Politica de Confidentialitate poate suferi din cand in cand modificari si poate fi actualizata de catre Societate, dupa cum va fi necesar, respectand legislatia in vigoare. Societatea va va notifica cu privire la orice modificari materiale sau substantiale ale acestei Politici de Confidentialitate si se va asigura ca respectiva notificare este efectuata intr-o maniera care asigura luarea acestora la cunostinta de catre dumneavoastra, spre exemplu prin utilizarea adresei de e-mail pe care ne-ati furnizat-o sau orice mijloace adecvate care sa asigure o comunicare efectiva.
            Contact
Puteti adresa orice intrebare in legatura cu prezentul document la responsabilul de protectia datelor cu caracter personal care poate fi contactat la urmatoarea adresa de email : elixirbeautyclinic@gmail.com